KLUBOOFKA TV

KLUBOOFKA vznikla díky dnešní neutěšené situaci v ČR. Měla by především pomoci československým kapelám v jejich propagaci a udržet v chodu klub Nároďák Jaroměř.

KLUBOOFKA was established thanks to today’s unhappy situation in the Czech Republic. Above all, it should help Czechoslovak bands in their promotion and keep the Nároďák Jaroměř club running.

V druhé polovině roku 2020, kdy naši kulturu opět začala postihovat celosvětová zdravotní krize, se začal rodit projekt, který podporuje rockovou kulturu. Vše odstartovala československá hitparáda, na kterou navázala zahraniční (WORLD). V časech rozvolňování se podařilo natočit také nové formáty pořadů. INTERVIEW, tedy rozhovor, je doplněn dvěma klipy kapely. Název LIVE značí záznam živého koncertu. Díky tomuto rozvoji mohla vzniknout KLUBOOFKA TV a na jejích webový stránkách najdete většinu obsahu projektu, který byl zveřejněn. KLUBOOFKA TV stále připravuje něco nového, proto s Vámi zůstane nadále i v časech, kdy se budeme vracet k normálnímu životu.

In the second half of 2020, when our culture was again hit by the global health crisis, a project began to be born that supports rock culture. Everything was started by the Czechoslovak hit parade, which was followed by a foreign one (WORLD). In times of dismantling, we also managed to shoot new show formats. INTERVIEW, ie the interview, is accompanied by two clips of the band. The name LIVE means a recording of a live concert. Thanks to this development, KLUBOOFKA TV was created and you will find most of the content of the project that has been published on its website. KLUBOOFKA TV is still preparing something new, so it will continue to stay with you even in times when we will return to normal life.

Pokud se chceš zařadit do programu televize se svou kapelou, stačí jen napsat na mail:

If you want to join the television program with your band, just write to the mail:

info@kluboofkatv.cz